سفارش ,بسته ,قیمت ,قابل ,تومان  ,بیرون ,قیمت سفارش ,کلیه اغذیه ,استفاده کلیه ,تعداد بسته ,بسته سفارش ,کلیه اغذیه فروشی ,تومان  حداقل تعداد

 

Diss four deep house

 

Diss four deep house

Size : 22×29 cm

Number of packages: 150

Wholesale price: 0.5-1 USD

Retailprice: 1.5-2USD

Depending minimum order: 25

Applicable: All canteens and outside of

Consumer Packaging Pack shearing machine

 

 

دیس شش خونه عمیق - گیاهی 

 

تعداد دربسته : 150 عدد

قیمت سفارش عمده : 620 تومان 

قیمت سفارش خرده : 680 تومان 

حداقل تعداد بسته سفارش : 25 عدد 

قابل استفاده : کلیه اغذیه فروشی ها و بیرون برها 

قابل بسته بندی با دستگاه شرینگ پک  

 

 

  دیس سه خونه عمیق 

 

  

تعداد دربسته : 150 عدد

قیمت سفارش عمده : 450 تومان 

قیمت سفارش خرده : 480 تومان 

حداقل تعداد بسته سفارش : 25 عدد 

قابل استفاده : کلیه اغذیه فروشی ها و بیرون بر ها 

قابل بسته بندی با دستگاه شرینگ پک

  دیس دوخونه عمیق  

 

 

 

 قیمت سفارش عمده : 450 تومان 

 

قیمت سفارش خرده : 480 تومان 

 

حداقل تعداد بسته سفارش : 25 عدد 

 

قابل استفاده : کلیه اغذیه فروشی ها و بیرون بر ها 

قابل بسته بندی با دستگاه شرینگ پک 

 

 

دیس دوخونه کم عمق

  

 

 

قیمت سفارش عمده : 385 تومان 

  

قیمت سفارش خرده :400 تومان

 

 حداقل تعداد بسته سفارش : 25 عدد 

 

 

 قابل استفاده : کلیه اغذیه فروشی ها و بیرون بر ها 

 

قابل بسته بندی با دستگاه شرینگ پک

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : ظروف یکبارمصرف گیاهی شيراز سبز
برچسب ها : سفارش ,بسته ,قیمت ,قابل ,تومان  ,بیرون ,قیمت سفارش ,کلیه اغذیه ,استفاده کلیه ,تعداد بسته ,بسته سفارش ,کلیه اغذیه فروشی ,تومان  حداقل تعداد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : محصولات